T:+40 267 351 677
F:+40 267 310 355
E:ccicov@ccicov.com

Certificarea existenţei cazului de forţă majoră

21 Aprilie 2017

La solicitarea scrisă a agenţilor economici adresată Camerei de Comerţ şi Industrie Covasna, certificăm existenţa cazului de forţă majoră, în baza art.28, alin.2, litera i din Legea 335/2007.

Solicitarea va cuprinde prezentarea factică şi detaliată a evenimentului, a consecinţelor acestora în relaţia cu partenerul contractual şi argumente juridice că evenimentul invocat reprezintă forţă majoră.

Avizul de existenţă a cazului de forţă majoră se emite în bază documentelor doveditoare depuse exclusiv de solicitant.

Documentele vor cuprinde cel puţin:

  • contractul comercial afectat din evenimentul de forţă majoră, cuprinzând clauza de forţă majoră;
  • atestări de la organele, autorităţile şi instituţiile abilitate, de la caz la caz (altele decât camere de comerț), privind existenţa şi efectele evenimentului invocat, localizarea acestuia, momentul începerii şi încetării evenimentului;
  • notificări adresate partenerului contractual în legătură cu apariţia evenimentului invocat şi efectele sale asupra derulării operaţiunilor contractuale;
  • fotografii.

Documentele se prezintă în original sau în copie certificată de solicitant. Solicitantul îşi asumă întreaga răspundere, inclusiv penală, pentru veridicitatea datelor şi a documentelor prezentate odată cu solicitarea adresată Camerei de Comerţ şi Industrie Covasna de avizare a evenimentului de forţă majoră.

În perioada de iarnă se pot invoca ca și cauză a condițiilor de forță majoră, temperaturile extreme, căderi de zăpadă deosebite, viscol etc. care puteau conduce la distrugerea, avarierea sau blocarea unor obiective din proprietatea agentului economic și au pus temporar agentul economic în imposibilitate de a-și desfășura activitatea conform contractului afectat.

Pentru detalii suplimentare privind forța majoră, vă rugăm să contactați pe domnul CSÁSZÁR Miklós, la numărul de telefon 0755-085 840, fax 0267-310 355 sau la adresa de email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .