T:+40 267 351 677
F:+40 267 310 355
E:ccicov@ccicov.com

Reminder: Firmele ce depun Formularul 010 până azi trebuie să declare și datele persoanelor care le țin contabilitatea

10 Iulie 2017

Astăzi este termenul-limită pentru depunerea a patru formulare, printre care se numără declarația 010 de înregistrare ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată (TVA) pentru firmele care au depășit plafonul legal de scutire în luna iunie 2017. Totodată, prin acest formular se declară mai nou și datele persoanelor ce țin contabilitatea firmelor. În afară de 010, contribuabilii mai trebuie să transmită până diseară formularele 020, 070 și 087.

Conform agendei lunare stabilite de Fisc pentru iulie 2017, data de 10 iulie este termenul-limită pentru depunerea anumitor formulare. Mai exact, este vorba de aceste patru declarații:

  • Formularul 010 - Declarația de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică. Se depune de către persoanele juridice care au obligația să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depășirii plafonului legal de scutire. Persoana impozabilă care aplică regimul special de scutire şi a cărei cifră de afaceri este mai mare sau egală cu plafonul de scutire trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, în termen de zece zile de la data atingerii ori depăşirii plafonului. Data atingerii sau depăşirii plafonului se consideră a fi prima zi a lunii calendaristice următoare celei în care plafonul a fost atins ori depăşit;

    Notă: Companiile sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în momentul în care depășesc un plafon de 220.000 de lei. De câteva luni, 010 se completează și cu informațiile persoanei ce ține contabilitatea contribuabilului.
  • Formularul 020 - Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române. Se depune de persoanele fizice, altele decânt cele care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, care au obligaţia să se înregistreze în scopuri de TVA în termen de zece zile de la data atingerii ori depăşirii plafonului legal de scutire. Data atingerii sau depăşirii plafonului se consideră a fi prima zi a lunii calendaristice următoare celei în care plafonul a fost atins ori depăşit;
  • Formularul 070 - Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere. Se depune de persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire. Data atingerii sau depăşirii plafonului se consideră a fi prima zi a lunii calendaristice următoare celei în care plafonul a fost atins ori depăşit;
  • Formularul 087 - Notificarea privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori. Se depune de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, care optează pentru aplicarea regimului special pentru agricultori.

Totodată, există și două plăți ce trebuie efectuate până diseară. Mai exact, este vorba despre:

  • plata taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate. Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se varsă la bugetul local, lunar, până la data de zece a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă şi publicitate şi trebuie achitată de către orice persoană care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate în România în baza unui contract sau a unui alt fel de înţelegere încheiată cu altă persoană, cu excepţia serviciilor de reclamă şi publicitate realizate prin mijloacele de informare în masă scrise şi audiovizuale;
  • plata impozitului pe spectacole şi depunerea declaraţiei privind încasările din spectacole. Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până la data de zece, inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul la bugetele locale ale comunelor, ale oraşelor sau ale municipiilor, după caz, în a căror rază de competenţă se desfăşoară. O astfel de taxă trebuie plătită de persoanele fizice şi persoanele juridice care organizează manifestări artistice, competiţii sportive sau orice altă activitate distractivă, cu caracter permanent sau ocazional, cu excepţia spectacolelor organizate în scopuri umanitare.

Sursa: AvocatNet.ro